Kiropraktik

kiropraktik

Liv är rörelse – rörelse är liv!

Människokroppen är gjord för rörelse. Utan rörelse kan man inte upprätthålla liv.
Det kanske låter konstigt – men om du tänker efter en stund blir påståendet ganska
självklart. Utan rörelse kan inte blodceller transportera syre, lungor kan inte utväxla
gaser, och hjärtat kan inte pumpa blod.

Men visste du att rörelsestimulans från kroppens alla leder och muskler (speciellt
lederna i ryggraden) är absolut nödvändigt för att hjärnan och kroppen ska fungera
ordentligt? Ryggradens rörelser stimulerar hjärnans funktion på samma sätt som ett
vindsnurra genererar ström till ett kraftverk.

Du visste kanske inte heller att över hälften av alla nerver mellan din kropp och
din hjärna är till för rörelse, för att leverera rörelsestimulans till hjärnan? Denna
stimulans ger hjärnan möjlighet att planera och utföra de aktiviteter som krävs för
koncentration, inlärning, känslor, muskelkontroll och organfunktion. Enkelt förklarat:
ryggradens rörelse håller dina ”hjärn-batterier” laddade och får dig att tänka bättre,
fungera bättre och må bättre.

“More than 90 percent of the energy output of the brain is used in relating to
the physical body in its gravitational field. The more mechanically distorted
a person is, the less energy available for thinking, metabolism, and healing.”
– Roger Sperry, Nobelpristagare 1981

Forskning visar att människor som inte stimulerar sin hjärna med rörelse har problem
med inlärning, minne, känslor och generellt nedsatt hälsa. Detta är speciellt sant
för barn. Korrekt stimulans från ryggens leder är nödvändigt för barns utveckling av
hjärna och nervsystem.

Tidigare trodde forskare att det var ökat blodflöde och syretillförsel till hjärnan vid
fysisk aktivitet som svarade för ökad hjärnfunktion och förbättrad hälsa. Nu står
det helt klart att det istället är den neurologiska stimulansen av nervbanor mellan
kroppens (framför allt ryggradens) leder och hjärnan som svarar för dessa effekter.

Kiropraktikens roll

Eftersom kroppens alla leder förser hjärnan med livsnödvändig rörelsestimulans förstår
du säkert varför det är så viktigt att se till att alla människor har en bra hållning och
en ryggrad som rör sig på bästa möjliga sätt.

Om ryggraden rör sig felaktigt kommer detta att påverka informationen till hjärnan på ett negativt sätt. Överlägset högst koncentration av rörelsereceptorer för hjärnstimulans finns i den övre delen av nacken. Detta är också ett område som är extra utsatt för skador, exempelvis från förlossning, fall,
bilolyckor och inte minst dålig hållning.

En kiropraktor är tränad att upptäcka och korrigera felaktiga rörelsemönster. Ju
snabbare ett sådant fel upptäcks, desto fortare och fullständigare kan man
korrigera det för att möjliggöra optimal utveckling, funktion och anpassning av kroppen.

På Motoriken i Skövde kombinerar vi korrigerande behandling med olika
övningar för nervsystemet samt rådgivning angående kost, stressreducering mm.
Vi vill i möjligaste mån hjälpa våra kunder, oavsett ålder och hälsotillstånd, till ett
rörligare, friskare och hälsosammare liv.