Spädbarn

SpädbarnGraviditet och förlossning kan medföra stress och trauma för både mor och barn. Det oerhörda tryck vi utsätts för under en förlossning innebär en enorm påfrestning för kroppen, och det är egentligen otroligt hur mycket ett spädbarn tål. En normal förlossning leder oftast inte till några problem, men om förlossningen är ovanligt lång, alltför snabb, eller om fostret har en felaktig position kan det uppstå en överbelastning av framför allt nacken hos spädbarnet. Stora barn och tvillingar har det ofta väldigt trångt i livmodern och får svårt att röra sig under den senare delen av graviditeten, vilket ibland leder till ett tillstånd som kan liknas vid nackspärr. Att förlösas med sugklocka eller tång, dras ut eller tryckas ut ovanifrån är andra vanliga orsaker till att spädbarnet kan må dåligt efter födseln.

Spänningar och blockeringar som uppstått i livmodern eller under förlossningen kan ge upphov till olika symtom hos det nyfödda barnet. Därtill sker en oerhörd tillväxt med fördubbling av kroppsvikten på kort tid, och ungefär hälften av alla barn ramlar eller tappas från en betydande höjd under det första levnadsåret. Dessa händelser kan också orsaka blockeringar i ryggraden och omgivande strukturer, vilket i sin tur kan påverka nervsystemet och barnets utveckling.

En kiropraktor är tränad att upptäcka och korrigera just dessa spänningar och störningar i mjukdelar och leder. Behandlingen anpassas efter barnets utveckling och ålder och innebär mycket lätta tryck och beröringar för att minska muskelspänningar och korrigera felaktiga rörelsemönster. Hos oss behandlas spädbarn vanligtvis med s.k. kraniosakral teknik som är en mycket mjuk och skonsam behandlingsform. Syftet är att återställa balansen i nervsystemet och därmed ge kroppen möjlighet att fungera så bra som möjligt.

Undersökningar från såväl Sverige, Norge och Danmark visar att det vanligaste orsakerna till att spädbarn (0–1 år) kommer till kiropraktorn är:

  • kolik, kolikliknade symptom eller generell oro (kinkighet)
  • problem att vrida på huvudet, eller tittar helst åt samma sida (nackspärr)
  • osymmetrisk hållning (bananform) 
  • amningsproblem/nedsatt sugreflex
  • sömnproblem
  • sen motorisk utveckling; kan inte sitta själv eller kryper inte
  • problem att lyfta huvudet liggande på magen, kryp- eller gångproblem
  • mag- eller tarmbesvär/förstoppning

Läs mer i denna artikel från Länstidningen Södertälje (där Ann-Britt tidigare var verksam)