Motoriken flyttar

Från och med 8 jan 2014 finns Motoriken på Vasagatan 18 i Skövde. Välkomna!

En av sveriges bästa kvinnliga triathleter bloggar om sina erfarenheter av kiropraktik

http://ceciliajessen.blogspot.se/2013/09/jag-har-natt-vags-ande.html

Se hur en behandling av spädbarn går till

En kollega i Norge har lagt ut följande video på Facebook för att visa hur en kiropraktor-behandling av ett spädbarn kan gå till:

Behandling av spädbarn – videolänk

Kiropraktik minskar risken för återfall

Ny statistik från SINTEF (www.sintef.no) visar att en veckas sjukfrånvaro i snitt kostar
13 000 NKR (norska kronor) eller 2 600 NKR per dag. Förebyggande åtgärder på arbetsplatsen är med andra ord väl investerade pengar. Behandling hos kiropraktor har i en nyligen publicerad studie visats vara ett kostnadseffektivt sätt att bekämpa arbetsrelaterade ryggbesvär.

Denna retrospektiva studie, där 894 arbetstagare med återkommande arbetsrelaterade ryggbesvär fick uppföljning och behandling hos läkare, sjukgymnast eller kiropraktor under ett års tid, publicerades i den erkända tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine i april 2011. Målsättningen var att utvärdera eventuella samband mellan behandlingsmetod och risken för återfall i ryggbesvär som leder till sjukfrånvaro. Patienterna fick förebyggande behandling hos respektive vårdgivargrupp.

Riskförhållandet (hazard ration/HR) för återfall av ryggbesvär mellan de olika behandlingsgrupperna var följande:
-Kiropraktorer: 1.0 HR (referensvärde)
-Läkare: 1.6 HR
-Sjukgymnaster: 2.0 HR (dubbelt så hög risk för återfall)

Resultaten i denna studie visar att patienter som har fått förebyggande behandling av kiropraktor löper långt mindre risk att få tillbaka ryggbesvär som leder till sjukfrånvaro jämfört med förebyggande behandling hos läkare eller sjukgymnast.