Behandlingsmetoder

Våra behandlingsmetoder anpassas naturligtvis till varje enskild person där hänsyn
tas till ålder, hälsostatus, behov och preferenser. På Motoriken använder vi oss
nästan uteslutande av mjuka tekniker (utan knak) i vårt arbete med barn, men
även till stor del vid behandling av vuxna. Teknikerna är globala och omfattar
hela kroppen. Det är därför inte säkert att det är just det smärtsamma området
som kräver mest uppmärksamhet. Tvärtom uppstår symtom ofta i områden som
under en längre tid tvingats kompensera för nedsatt funktion någon annanstans.

Vid behandlingen använder kiropraktorn sina händer för att på ett mjukt sätt återställa
ledernas normala rörlighet. Då kan musklerna arbeta bättre och man får oftast
mindre ont eller blir helt smärtfri. Lätta, snabba ledjusteringar, som är en form av
manipulationsbehandling, är den vanligaste behandlingsmetoden inom kiropraktiken.

Andra tekniker som används är mobilisering, stretching, och olika former av
mjukdelsbehandling. Dessa kompletteras oftast med hemövningar för att förstärka
behandlingseffekten och träna in nya mönster i nervsystemet.

Behandlingens syfte är att optimera nervsystemets funktion. Många människor
är idag omedvetna om det intima samband som finns mellan ryggraden och
nervsystemet, och mellan nervsystemet och alla andra system i kroppen. Ett väl
fungerande nervsystem är därför nödvändigt för optimal hälsa och välbefinnande.

Oavsett ålder erbjuder kiropraktik ett mycket säkert och effektivt omhändertagande.